Cover Wegwijzer Almere Haven

Stratneboek Almere

Wegwijzer Almere Haven is een gratis uitgave van:
Commesso BV Almere.

Wegwijzer Almere Haven is mede tot stand gekomen met dank aan de volgende partners: De Gemeente Almere, Stadsdeel Almere Haven, Almere City Marketing en de VVV Almere.

8e uitgave: jaargang 8 2017/2018.

Oplage:
10.000 exemplaren

Foto's en tekst:
Foto Friëdlander, Bureau Beltman, www.jouwfoto-online.nl, Gemeente Almere, Feenstra fotografie, Almere City Marketing, VVV Almere, Commesso en vele anderen.

Vormgeving en opmaak:
Reclamestudio Almere

Uitgeverij en drukwerk:
Commesso
Commesso BV
Postbus 22014
1302CA Almere
Palmpolstraat 52
1327CH Almere
Email: contact@commesso.nl
Tel: 036 - 525 88 36

Wilt u meer weten, heeft u redactie of wilt u adverteren in een van deze uitgaven, neem dan contact met Commesso op. of bekijk hier alle informatie met de mogelijkheden.


Copyright© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geschreven of ongeschreven media, via Internet of op welke wijze dan ook , zonder de schriftelijke toestemming van de uitgever.

Bij de totstandkoming van deze uitgave is de grootste zorgvuldigheid door de uitgever in acht genomen.
De uitgever draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden.